Przeprowadzamy diagnostykę maszyn i linii produkcyjnych pod kątem analizy zgodności z Dyrektywą Maszynową. Uzyskany w drodze diagnozy raport daje jasny obraz tego, które elementy należy zmienić, przebudować lub dostosować, by całość była zgodna z Dyrektywą Maszynową i nie stanowiła zagrożenia dla pracujących ludzi.

Świadczymy ekspertyzy i analizy techniczne dotyczące stanu technicznego maszyn i linii produkcyjnych.

Tworzymy i uzupełniamy dokumentacje techniczne i technologiczne, w tym rysunki techniczne podzespołów i maszyn, schematy elektryczne i pneumatyczne, instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonujemy obliczenia wytrzymałościowe, analizujemy procesy zachodzące w poszczególnych gniazdach produkcyjnych pod kątem możliwości przyspieszania produkcji, wyszukujemy najsłabsze punkty i raportujemy zalecenia.

Za pomocą analizy temperaturowej kamerą termowizyjną badamy węzły łożyskowe, przekładnie, silniki, szafy sterownicze oraz wszelkie punkty, w których podwyższona temperatura daje nam informacje o istniejących anomaliach.