Współpracujemy z szeroko rozumianym przemysłem. Największe wdrożenia realizowaliśmy dla branż związanych z energetyką, automotive, medycyną, produkcją opakowań oraz produkcją AGD.

Dostarczamy części zamienne dla przemysłu, zarówno na pierwszy montaż jak i utrzymanie ruchu.

Serwisujemy i utrzymujemy linie produkcyjne w ruchu w fabrykach związanych z produkcją AGD, produkcją tworzyw sztucznych oraz w branży automotive.

Posiadamy następujące uprawnienia:

 • SEP z uprawnieniami bez ograniczeń,
 • uprawnienia spawalnicze,
 • uprawnienia dotyczące podnośników, podestów ruchomych i suwnic,
 • szkolenia z zakresu wdrażania Dyrektywy 2006/42/WE i dostosowywania maszyn do wymogów Dyrektywy,
 • świadectwo kwalifikacji, eksploatacji i dozoru, dotyczące:
  • obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno pomiarowych urządzeń i instalacji sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV,
  • urządzeń instalacji sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
  • zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50kW, sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego, aparatury kontrolno pomiarowej oraz urządzeń instalacji automatycznej regulacji sterowania, zabezpieczeń urządzeń instalacji wymiennych,
  • uprawnienia dotyczące dozoru i pomiarów.