Co robimy

Firma M&M Engineering powstała z pomysłu dwóch inżynierów zrodzonego z pasji projektowania i wdrażania w rzeczywistość myśli technicznej. Nasze doświadczenie w projektowaniu konstrukcji mechanicznych połączone ze znajomością programów wspomagających projektowanie pozwala na kompleksową współpracę „od koncepcji do wdrożenia”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów pragnących zbudować lub usprawnić swoje maszyny, poznajemy problemy stojące na drodze realizacji projektu. Uwzględniamy uniwersalność zaproponowanych rozwiązań potrzebną do późniejszego rozszerzania możliwości urządzeń.

Projektowanie maszyn

Naszą specjalnością jest projektowanie maszyn dla szeroko pojętej produkcji, w tym między innymi automotive. Zależy nam na tym, abyś wdrażając zaprojektowane przez nas systemy do swojego zakładu, mógł rozsądnie zarządzać kosztami i bezpośrednio wpływać na wydajność produkcji. Projektowanie maszyn to jednak nie jedyne, czym się zajmujemy. Uzupełnienie naszej oferty to:
automatyzacja produkcji,
remonty maszyn,
• sporządzanie dokumentacji technicznej i diagnostycznej,
• dostarczanie łożysk i innych komponentów do maszyn produkcyjnych,
relokacja maszyn na terenie kraju i poza jego granicami.

Projektowanie maszyn realizujemy w pełni kompleksowo. Po zapoznaniu się z aplikacją wykonujemy projekt począwszy od pierwszych szkiców koncepcyjnych, niezbędną dokumentację techniczną i poddajemy go weryfikacji teoretycznej. Opierając się na założeniu, iż fizyczna realizacja projektu jest niezbędnym krokiem do osiągnięcia doskonałej myśli technicznej, na Twoje życzenie podejmujemy się wykonawstwa prototypów lub pomagamy wdrożyć produkcję. Poprzez projektowanie maszyn i automatyzację procesów produkcyjnych staramy się rozwiązać problemy występujące w zakładzie, wdrażając zintegrowane systemy mogące wpłynąć na jakość produkcji. Realizujemy nawet niestandardowe koncepcje, uzależniając projektowanie maszyn od konkretnych wymagań zakładu produkcyjnego.


projektowanie maszyn


Nasza oferta

Przekładnie precyzyjne

Automatyzacja produkcji budowa maszyn

Remonty maszyn

Łożyska

Konstrukcje spawane

Relokacje

Szczotki techniczne


 

Obowiązek informacyjny RODO
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest M&M ENGINEERING S.C. z siedzibą w Łodzi (93-263), ul. Leopolda Staffa 2 lok. 46, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosi o kontakt pod adresem e-mail: info@mmengineering.com.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego,
  5. współpracy z Państwem w celu świadczenia usług przez Państwa.
 4. Państwa dane możemy przekazywać:
  1. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  2. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
  3. innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
 5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie, przez który możecie Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.